Společnost Miroslav Sidor, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek, pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro cílení reklamy. Více informací

Souhlasím

+420 775 635 510
info@si-door.cz
 

Centrum montovaných
     rodinných domů

Rozsah dodávky díla v provedení „z venku dokončená stavba“

 

Co značí pojem dodávka z venku dokončená stavba?

Jde o dodávku díla v rozsahu kompletního dokončení z vnější části budovy, včetně dodávky spodní stavby – základů.

Tzn. na zbudovanou základovou konstrukci (desku) ošetřenou hydroizolací je namontována vrchní stavba (konstrukce domu) – prefabrikované dílce skeletu obvodové stěny, příčky a případně stropu, dále krovu. Provádí se případná montáž komínu a po té je z exteriéru budovy provedena pokládka střešní krytiny a klempířských prvků – okapy, okapové svody, úžlabí nároží apod. Dále jsou osazena okna a vchodové dveře, venkovní parapety. Provádí se práce na úpravě fasádní konstrukce a finální povrchová úprava omítkou, zateplení soklu základové desky včetně povrchové úpravy (viditelné části základové konstrukce na bocích domu). Dům je z vnější části zcela dokončen. 

Z interiéru budovy jsou provedeny práce na utěsnění domu k základové desce a vzduchotěsné utěsnění montážních spojů. Ostatní části díla z interiérové strany nejsou prováděny.

Po té je provedeno předání provedeného díla investorovi. Běžné z venku dokončené stavby jsou prováděny v délce do 45 dnů, od vytyčení stavby do přední díla.
 

Rozsah dodávky díla v provedení „ z venku dokončená stavba“

OBVODOVÁ STĚNA CELET EKONOMY

 • U=0,19W/(m2/K) ψ= 7hodin, celková tloušťka stěny 296mm
 • Dřevovláknitá deska ISOLAIR tl.60mm s  omítkou systému JUBIZOL tl.7,5mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.160/60mm vyplněná tepelnou izolací Knauf Ecose diffu tl.160mm
 • OSB deska Egger 4 v provedení 4 PD tl.18mm

Odvodovou stěnu je možné dodat také v provedení:

 • Celet Plus U=0,16W/(m2/K) ψ= 10hodin, celková tloušťka stěny 336mm
 • Celet Pasiv U=0,13W/(m2/K) ψ= 11hodin, celková tloušťka stěny 416mm


PŘÍČKA

 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm (výrobně lepeno, netmeleno)
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.100 -160/60mm vyplněná tepelnou izolací Knauf Ecose tl.100mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur tl.12,5mm (výrobně lepeno, netmeleno)

V dutině příčky stěny jsou vedeny instalace elektro a rozvody vody.


PODLAHA PŘÍZEMÍ

Není součástí dodávky


STROP

 • OSB deska Egger nebo Agepan v provedení PD tl. 18mm
 • Dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/220mm


BALKON

alternativně pouze u vícepatrových domů

Balkonová konstrukce nad obytnou částí domu je tvořena dřevěnou konstrukcí z uměle vysušeného lepeného KVH(BSH) hranolu příslušného rozměru dle požadavku statické zprávy. Na dřevěné konstrukci je OSB deska Egger v provedení PD tl. 18mm, netkaná textilie, střešní PVC folie. Nášlapná vrstva je na výběru a dodání investora, u balkonů mimo obytnou část domu lze řešit také v dřevěném provedení.

 

STŘEŠNÍ OKNA

alternativně pouze u podkrovních domů

VELUX 118/78 MO6 GGL 3060 v kompletním provedení s manžetou a tepelným rámečkem

STŘECHA

sedlová, valbová, polo valbová apod.

 • Střešní betonová krytina KM Beta sklon 22°
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie (dle sklonu střechy také bednění z OSB desky v provedení PD tl. 18mm)
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku statické zprávy nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl.80/180 nebo dle požadavku statické zprávy.


STŘECHA

plochá, pultová s mírným sklonem

 • Střešní krytina PVC folie Sikaplan
 • Netkaná textilie
 • OSB deska Egger nebo Agepan v provedení PD tl. 18mm
 • Střešní impregnované latě 40/60
 • Kontaktní střešní folie
 • Příhradový vazník o rozměrech dle požadavku statické zprávy nebo dřevěná konstrukce z uměle vysušeného lepeného KVH hranolu tl. 80/180 nebo dle požadavku statické zprávy


KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Provedení z materiálu TiZn – titanzinkový plech, okapové žlaby, okapové svody, oplechování střešních prvků – komín, úžlabí, okapnice Pz, dále dle provedení a tvaru atiky oplechování plochých střech materiálem Viplanyl. U plochých střech je dle nutnosti instalováno odvětrání Lomanco.


KOMÍN

alternativně dle požadavku investora


Třísložkové komínové těleso o vnitřním průduchu do 180mm s jedním sopouchem (vyústěním) 45° nebo 90°, v nadstřešní části ošetřen omítkou barvy omítky domu. Lze nahradit komínem nerezovým.


PALUBKOVÉ PODBITÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.15mm včetně HK lazury Remmers u vazníkových střech s uložením pod spodní hranou vazníku a smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers u střech vaznicových s uložením nad krokví. 


PALUBKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ DOMU

Smrkové paluba kvality AB tl.19mm včetně HK lazury Remmers, instalovaná na dřevěné podkladní latě tl.40/60. Hrany otvorů a stěn jsou ošetřeny rohovou lištou, špalety a nadpraží je řešeno omítkou. 


PARAPETY VENKOVNÍ

Provedení v eloxovaném hliníku v základním barevném provedení s bočními platovými kryty.


OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE

Všechny okna a balkónové dveře jsou plastová v 5 komorovém systému profilu KBE barvy bílé, skla 0,7 W/m2K, sklo čiré bez mřížek. Vchodové dveře plastové v hodnotě do 32.000,-kč. 


GARÁŽOVÁ VRATA

alternativně k domům s garáží

Sekční bílé zateplené, bez povrchové dekorativní úpravy, elektro pohon, dálkové ovládání 2ks, výška 2150, šíře 2500


SPODNÍ STAVBA – ZÁKLADOVÁ DESKA

Základové pasy z betonu prostého šířky do 40 cm, hloubka do 90 cm nebo nezámrzné hloubky, betonáž do ztraceného bednění 200mm nebo šalováním. Pod základovými pasy bude instalován zemnící pásek. Podsyp základové desky je tvořen částečně vytěženým materiálem z výkopů a zhutněnou štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm tl. 150mm. Nosná základová deska z betonu C 16/20 tl. 15 cm – výztuž KARI síť 150/150/6. Deska je izolovaná proti vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy Glastec 40 special mineral a je plošně penetrovaná. Výška základové desky je uvažována do 400mm nad stávající terén v nejvyšším bodě. V případě podlahového vytápění instalujeme odvětrání podloží základové desky. Součástí základové desky jsou rozvody kanalizace v KG potrubí a ostatní nutné prostupy.


ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY

Po obvodu základové desky je instalován a plastovými terči přikotven pás izolace z XPS o tl. 40 mm a hloubce 500 mm od vrchní stavby. Ne polystyren je nanesena strukturovaná fasádní směs – JUB Kurilplast (voděodolný dekorativní materiál) tl. 2mm v barvě dle výběru investora, do úrovně s hranou terénu.


ZÁBRADLÍ NA BALKONECH A FRANCOUZKÝCH OKNECH 

Zábradlí jsou hliníková válcová s povrchovou úpravou, s horní a spodní vodorovným prvkem, svislé výplně jsou válcové, stejně tak svislé kotvící sloupky. Kotvení do konstrukce domu je horní nebo boční.